Aleksandr Stepanov Artem Tarasov Evgeniy Leonov Roman Parygin Viktor Blud
Aleksey Butorin Boris Piotrovskiy Ilya Skrobotov Sergey Shnurov